Bossaksjon_600x374

Strandaksjonen: Halvvegs til målet

Rydjinga av strendene frå Seglberg til Sjøvangen, som vert gjennomført i samarbeid med SIM og Alsaker Fjordbruk, er ferdig med om lag halve strekkja.

Rome

Mindre enn ei veke att til trekning av tur til Roma!

Nå går det med stormskritt mot vårbasar!  På søndag er det trekning under den årlege vårbasaren i Skulehuset i Røo. Hovudgevinsten er week-end tur for to til Roma, 28. september - 1. oktober, verdi he...
Ungt initiativ i arbeid 2

Grillhytte på plass i Sportsløypa

Velkommen til eit nytt, flott turmål i Halsnøy Sportsløype.
Malm1

Sherpa-stien til Malmangernuten

Nær 600 trinn lagd i steintrapp gjer oppstinga til eit av dei flottaste utsiktspunkta i Kvinnherad mykje lettare.
Opning

Første byggetrinn av Halsnøy Sportsløype opna

Rullestolbrukar Nils Magne Kloster fekk æra av å bryta snora og dermed markera den offisielle opninga av Halsnøy Sportsløype. (Tekst og foto: "Kvinnheringen")
Bremstølen 5

Finaste turløypa i Kvinnherad?

Trudde du kanskje det var Halsnøy Sportsløype?
Trinn II løype

Kvinnherad kommune utbetaler 131 500 i byggetilskot !

Kvinnherad kommune har no betalt ut restsummen på 131 500 kroner i byggetilskot til helsesportløypa. Med dette er heile den kommunale 1/3-del av byggekostnaden gjort opp. Me er med dette komne eit god...
Kvinnheradstiftinga

Kvinnheradstiftinga løyver 100 000 til Sportsløypa !

I går tikka det inn melding på e-posten vår om ei stor, noko uventa, men ikkje minst kjærkommen gåve til Halsnøy Sportsløype.  Kvinnheradsiftinga gjev heile hundre tusen kroner til prosjektet! 
Nils Magne i løypa_1201x824

Grus på plass fram til Skarpeid

Det er nå råd å gå tørrskodd gjennom sportsløypa heilt fram til Skarpeid, der utsynet over Sjångevågen opnar seg. Ta på "besteskoa" og kom !  Dette betyr at over halvparten av løypa nå er farbar i van...
Sportsløype 1

600 meter løype er på plass!

Første byggetrinn av sportsløypa er godt over halvegs. Det er nå berre vel 200 meter att til ein er heit framme på Skarpeid, der utsynet over Sjångevågen og Skåneviksfjorden opnar seg. Her kan du sjå ...
Løypetrase_550x273

Flott tilskot frå Fjelberg kraftlag SA

Med utgangspunkt i årsmøtevedtak har Fjelberg Kraftlag SA delt ut kulturmidlar for 2015.  Velforeningen får 15 000 kroner til prosjektet, pengar som kjem vel med etter kvart som arbeidet no skrid på f...
Løype oversiktsbilete

Kjærkome tilskot til Helsesportløypa

Kvinnherad kommune har gjeve melding om at Helsesportløypa er kvalifisert for kommunalt byggetilskot på i alt 179 500 kroner!  48 000 kroner av dette er alt løyvd og vert utbetalt i desse dagar. S...
Sjøvangen 14

Velkommen til strandaksjon 1. mai

Det har komme uvanleg store mengder boss inn i løpet av vinteren.  Flott dersom du kan stilla på den årvisse dugnaden i stranda 1. mai, mellom kl. 11 - 14. Me har søkt tilskot frå SIM, sjå meir på den...