no pic

Sjånjo eller Sjøvangen

Teksten i artikkelen nedanfor henta fra Kvinnheradsoga bind 5, Eid Fjelberg, skreven av historikaren Anders Havnelid. Ein må gjera merksam på at teori...