Sjøvangevågen

Dugnad i stranda 1. mai

Tysdag 1. mai vert det som vanleg dugnad i stranda for å ta hand om søppel, rusk og rask etter vinteren.  Me startar kl. 11 og bør vera ferdig i 2 - 3...
Sjøvangevågen

Dugnad i stranda 1. mai

På 1. mai vert det som vanleg dugnad i stranda for å ta hand om søppel, rusk og rask etter vinteren.  Me startar kl. 10 og held fram så lenge som nødv...
 no pic

Fin 1. mai dugnad 2008

Som så mange år tidlegare samlast små og store til dugnad i stranda 1. mai 2009. På programmet sto vanlege oppgaver som fjerning av tang, tare, rekved...