Kolerakyrkjegarden i Svortevik

Framsida

Frå boka "Kjært er minnet", kyrkjegardane i Kvinnherad bind I.

I 2018 hadde journalist Morten Nygård ein artikkelserie i lokalavisa "Grenda", der han skildrar kyrkjegardane i Kvinnherad i tekst og bilete.  No er artiklane samla og gitt ut i ei flott, rikt illustrert bok med tittelen "Kjært er minnet", med undertittel: Små og store soger frå kyrkjegardane i Kvinnherad.  Forfattaren omtalar sjølv verket sitt slik: Boka tek for seg ein del historiske fakta om bygdene, kyrkjene og kyrkjegardane, men det viktigaste er å fortelja om nokon av dei mange tusen som ligg gravlagde der. Her kan du bli litt meir kjend med folk som levde uvanlege liv, folk som døydde i tragediar, folk som sette spor etter seg, folk som levde nøysame liv, og folk som ofra alt for landet sin fridom. 

Kolerakyrkjegarden i Svortevik, sørom garden Sjøvangen på Halsnøy, har fått 14 sider omtale i boka. Heile den soga kan du lesa nedanfor. Boka er gitt ut på Grenda AS forlag og er den første av to bind. "Kjært er minnet" er til sals hos bokhandlarane i Kvinnherad. Ei flott bok, og ei fin gåve, som mange vil setja pris på å eiga!  Klikk på biletet eller overskrifta for å lesa heile artikkelen om kolerakyrkjegarden i Sjøvangen.

Du kan laste ned eit enkelt turkart på denne lenka. Det må påreknast 1 time for rundturen, og vasstett fottøy er sterkt anbefalt!  Sjå Norgeskart.no for fleire opplysningar om terrenget.

Kyrkjegarden ligg vakkert til i skogen

s. 198.png

langt frå folk...

s. 199.png

Utsyn mot berknausen Skarpei

s. 200.png

Kristine, 9 år, eit augnevitne!

s. 201.png

Gjennom Trånjo

s. 202.png

Ingen prest, ingen gravstein...

s. 203.png

Knut Steffenson, død av Cholera

s. 204.png

Svortevik og Svortevikstova

s. 205.png

Soga om Rabinowitz

s. 206.png

Utsyn mot Toftekalven

s. 207.png

Hansavik og Hansahaugen

s. 208.png

Husmannsplassar

s. 209.png

Frå Sjångevågen, austsida høyrde til Holmedal kyrkjesokn

s. 210.png

Koleraepedemien 1848 - 49

s. 211.png

Den første av to bøker

Baksida.png