Bilete Henrik Emmerhoff

Kjøkkenet ved "Halsnøytunet" - ved eit vegskilje etter meir enn 40 år i produksjon!

Av Per Ove Kviteberg

Det var stor stas då "Halsnøy Alders- og Sjukeheim" var opna den 3. desember 1978. 

Biletet: Henrik Emmerhoff syner stolt fram kjøkkenet på institusjonen under omvisinga.

Det er knytt stor spenning til "kjøkkensaka" som skal avgjerast av kommunestyret torsdag 18.februar 2021. Går det mot slutt for drifta i kjøkkenet ved Halsnøytunet, etter 43 års samanhengande middagsproduksjon?

Nedanfor kan du lesa referatet frå opningsfesten, henta frå "Kvinnheringen" sitt historiske arkiv. Dei samme utfordringane som politikarane diskuterer i dag var framme også den gongen.  

Kolerakyrkjegarden

Lokalfilm, ei kulturhistorisk skattekiste!

Saman med filmskaparen Merethe Offerdal Tveit, lærarane Ada Irgens Normann og Greger Våge,  har klasse 7a og 7b ved Halsnøy skule laga ein kortfilm om då koleraepidemien kom til Halsnøy i 1849. Sjå fi...
Husmannsplassen i "Dalen

"Nils'n i Dalen" og andre husannsfolk i Sjøvangen

Frå 1600-talet og frametter vart det meir og meir mangel på jord og buplasser i landet vårt.  Mange fekk leiga ein liten teig på ein gard til å setja opp eit lite hus, oftast med litt jord attåt. Somm...
Bygdaholo i dag, 2020

Bygdaholo - høgaste husa på Halsnøy!

Bygdaholo er eit "plass" under garden Røo sør på Halsnøy.  Staden var busett i omlag 150 år, fram til 1988. Dei som slo seg ned her var ekteparet Ola Torbjørnsson frå Tuddal i Telemark og Udna Viskjær...
Mykje besøk i Sportsløypa

Mykje folk i Sportsløypa gjennom haustferien

Det har vore tett med bilar og masse folk i løypa denne siste veka, frå tidleg på føremiddagen til langt ut mot kvelden. Dette biletet er tatt kl. 17 søndag 11. oktober, då det framleis sto 8 bilar at...
anders haugland

Haustbasaren 2020 AVLYST!

På grunn av innstamminga av smittevernreglane, vert det ikkje råd å avvikla den årlege haustbasaren som planlagt.  Me vonar at situasjonen snart vil normalisera seg og ønskjer alle ivrige basargjester...
Norma

Soga om M/S "Norma"

Fiskeskøyta M/S "Norma" var i mange år eit kjent og kjært syn i Sjångevågen på Halsnøy. Kor kom ho ifrå, og kor ho vart av kan du lesa i denne artikkelen, som Lars Ebne i Norsk Motormuseum i Skånevik ...
Pplassen ein vanleg laurdag sept 2019

Svært folksamt i Sportsløypa

Besøket i Halsnøy Sportsløype berre aukar og aukar.  Både laurdag og søndag var det igjen overfylt på parkeringsplassen, som er dimensjonert for 8 - 9 bilar. Det har vore ein trend gjennom heile året ...
Framsida

Kolerakyrkjegarden i Svortevik

I 2018 hadde journalist Morten Nygård ein artikkelserie i lokalavisa "Grenda", der han skildrar kyrkjegardane i Kvinnherad i tekst og bilete.  No er artiklane samla og gitt ut i ei flott, rikt illustr...

Eit krigsminne...

Av Per Ove Kviteberg   Under ein fottur i nærområdet i denne flotte påskeveka kom eg på eit krigsminne frå Sjøvangen som eg plukka opp som gutunge med "store øyrer" på 1950-talet.   Utover...
Hinderløype

Hinderløypa får kommunalt byggetilskot

Me har i dag fått melding om at levekårskomiteen har tildelt Røen og Sjøvangen Vel eit investeringstilskot på 383 000 kroner til Halsnøy Hinderløype!  Dette opnar også for tildeling av spelemidlar...
Julestemning_800x436

Kom og opplev stemninga i Jule-skogen!

Nå er lysa tende i Sportsløypa.  Sju juletrær på ulike stader langs løypa skaper skikkeleg førjulsstemning i vintermørket.  Skular, barnehagar og andre er hjarteleg velkomne til å leggja juleavslut...