Picture1

Røen og Sjøvangen Skule 1923-1953

Ved enden av kommunevegen til Røo, sør på Halsnøy, står det eit kvitt, gammalt hus oppi lia. Du straks kjensel på den typiske byggestilen for små grendeskular som det vart bygd hundrevis av i landet vårt på 1800-talet. Det er i år 100 år sidan at "Røen og Sjøvangen Skule* vart reist her, i 1923.

Opning

Første byggetrinn av Halsnøy Sportsløype opna

Rullestolbrukar Nils Magne Kloster fekk æra av å bryta snora og dermed markera den offisielle opninga av Halsnøy Sportsløype. (Tekst og foto: "Kvinnheringen")
Bremstølen 5

Finaste turløypa i Kvinnherad?

Trudde du kanskje det var Halsnøy Sportsløype?
Trinn II løype

Byggetilskot frå Kvinnherad kommune

Kvinnherad kommune har no betalt ut restsummen på 131 500 kroner i byggetilskot til helsesportløypa. Med dette er heile den kommunale 1/3-del av byggekostnaden gjort opp. Me er med dette komne eit god...
Kvinnheradstiftinga

Kvinnheradstiftinga løyver 100 000 til Sportsløypa !

I går tikka det inn melding på e-posten vår om ei stor, noko uventa, men ikkje minst kjærkommen gåve til Halsnøy Sportsløype.  Kvinnheradsiftinga gjev heile hundre tusen kroner til prosjektet! 
Sportsløype 1

600 meter løype er på plass!

Første byggetrinn av sportsløypa er godt over halvegs. Det er nå berre vel 200 meter att til ein er heit framme på Skarpeid, der utsynet over Sjångevågen og Skåneviksfjorden opnar seg. Her kan du sjå ...
Løypetrase_550x273

Flott tilskot frå Fjelberg kraftlag SA

Med utgangspunkt i årsmøtevedtak har Fjelberg Kraftlag SA delt ut kulturmidlar for 2015.  Velforeningen får 15 000 kroner til prosjektet, pengar som kjem vel med etter kvart som arbeidet no skrid på f...
Løype oversiktsbilete

Kjærkome tilskot til Helsesportløypa

Kvinnherad kommune har gjeve melding om at Helsesportløypa er kvalifisert for kommunalt byggetilskot på i alt 179 500 kroner!  48 000 kroner av dette er alt løyvd og vert utbetalt i desse dagar. S...
IMG080_600x450

"Plasset" ved Flåto

Dette er husmannsplassen Treet under Røo-garden. Til dagleg vart staden berre kalla Plasset. Heile familien som budde her utvandra til Amerika med fem born i 1860. Etter den tid har det ikkkje budd fo...
IMG078_550x413

Muren i bekken er reparert !

I byrjinga av april var Arne-Helge Ommer på plass med gravemaskin og fekk sett fint i stand muren i bekken ved sjøen. Det var overflatevatn frå Kleivo som hadde grove ut fyllmassen bak steinane og fåt...
Faksimile fra Aftenposten 2

Ubåtjakta i SKåneviksfjorden 1983

Helga 29. april - 2. mai 1983 var Skåneviksfjorden i sentrum for verdsnyhenda. Dei fleste store nyhendekanalane hadde den dramatiske ubåtjakta som gjekk føre seg her som toppsak både laurdag og sundag...
Mobile phone

Mobildekning først våren 2013

Mangel på pengar, utstyr og entrepenørar seinkar oppføringa av signalforsterkar for mobilnettet i området.
Utsikt over Skåneviksfjorden_550x320

Hytte i Sjøvangevågen ?

Idyllen Sjøvangevågen må være en av de best bevarte hemmelighetene i Sunnhordland. Som feriested er dette det nærmeste man kommer et paradis på våre kanter. Nå har du mulighet til å sikre deg en av d...