Juletrefest 2017

Velkommen til juletrefest fredag 29.12.

Det vert god, gammaldags juletrefest i forsamlingshuset søndag 28.12. kl.17:00

Sportsløype 1

600 meter løype er på plass!

Første byggetrinn av sportsløypa er godt over halvegs. Det er nå berre vel 200 meter att til ein er heit framme på Skarpeid, der utsynet over Sjångevågen og Skåneviksfjorden opnar seg. Her kan du sjå ...
Løypetrase_550x273

Flott tilskot frå Fjelberg kraftlag SA

Med utgangspunkt i årsmøtevedtak har Fjelberg Kraftlag SA delt ut kulturmidlar for 2015.  Velforeningen får 15 000 kroner til prosjektet, pengar som kjem vel med etter kvart som arbeidet no skrid på f...
Løype oversiktsbilete

Kjærkome tilskot til Helsesportløypa

Kvinnherad kommune har gjeve melding om at Helsesportløypa er kvalifisert for kommunalt byggetilskot på i alt 179 500 kroner!  48 000 kroner av dette er alt løyvd og vert utbetalt i desse dagar. S...
Sjøvangen 14

Velkommen til strandaksjon 1. mai

Det har komme uvanleg store mengder boss inn i løpet av vinteren.  Flott dersom du kan stilla på den årvisse dugnaden i stranda 1. mai, mellom kl. 11 - 14. Me har søkt tilskot frå SIM, sjå meir på den...
IMG080_600x450

"Plasset" ved Flåto

Dette er husmannsplassen Treet under Røo-garden. Til dagleg vart staden berre kalla Plasset. Heile familien som budde her utvandra til Amerika med fem born i 1860. Etter den tid har det ikkkje budd fo...
IMG078_550x413

Muren i bekken er reparert !

I byrjinga av april var Arne-Helge Ommer på plass med gravemaskin og fekk sett fint i stand muren i bekken ved sjøen. Det var overflatevatn frå Kleivo som hadde grove ut fyllmassen bak steinane og fåt...
Faksimile fra Aftenposten 2

Ubåtjakta i SKåneviksfjorden 1983

Helga 29. april - 2. mai 1983 var Skåneviksfjorden i sentrum for verdsnyhenda. Dei fleste store nyhendekanalane hadde den dramatiske ubåtjakta som gjekk føre seg her som toppsak både laurdag og sundag...
Mobile phone

Mobildekning først våren 2013

Mangel på pengar, utstyr og entrepenørar seinkar oppføringa av signalforsterkar for mobilnettet i området.
Utsikt over Skåneviksfjorden_550x320

Hytte i Sjøvangevågen ?

Idyllen Sjøvangevågen må være en av de best bevarte hemmelighetene i Sunnhordland. Som feriested er dette det nærmeste man kommer et paradis på våre kanter. Nå har du mulighet til å sikre deg en av d...
Mobile phone

Mobildekning i heile Kvarven

Før sommaren 2012 vil området Røen og Sjøvangen krins ha fått mobildekning.
Arbeid ved Forsamlingshuset

Storvøla rundt Forsamlingshuset

No skal området rundet Forsamlingshuset rustast opp. Dette betyr m.a. kanalisering av vatn, oppretting av parkeringsplass og grusing av vegen.
Utlegging av flytebrygge

Flytebrygge på plass

Kvinnherad kommune har sendt ferdigattest for flytebrygga i Kilen. Utriggarane er komne og vert lagt ut til våren.