Restpengar til Fatland

Våren 2014 vart det utført rehabilitering av Fatland aktivitetshus på Halsnøy. 

Sunde Bygg AS fekk oppdraget, og arbeidet vart gjennomført for 1.176.831 kroner. Arbeidet vart  nansiert gjennom ei testamentarisk gåve etter Marit Sydnes på 1,35 mill. kroner. Formannskapet vedtok torsdag at restsummen på 173.169 kroner skal tilbakeførast til aktivitetshuset. Samstundes signaliserte politikarane at momsen på 295.000 kroner skal tilfalla prosjektet dersom lovverket gjev opning for det. (Kjelde: Grenda)