Opning av Halsnøy Samfunnshus 1984

Ute på "Youtube" finn du eit NRK-program frå opninga av Halsnøy Samfunnshus i 1984, lagt ut av Christian Bjørgen. Intervjuarar er Ole Roar Ekestad og Kristian Hus.

 

Halsnøy Samfunnshus.jpg

Christian Bjørgen har lagt ut på "Youtube" eit radioinnslag som vart laga av NRK Hordaland omkring opninga av Halsnøy Samfunnshus i 1984. Her får me m.a. intervju med ulike personar som var sentrale i arbeidet med huset og me får høyra innslag frå sjølve opningsfesten i kinosalen.  Intervjuarar er Ole Roar Ekestad og Kristian Hus. Lydopptaket er illustrert med bilete av m.a. Fjelbergøyane Blåseband og frå opningsprogrammet elles.  

Særleg artig er eit gjenhøyr med distrikslækjar Emil Moe, (1916 - 2002) som var festtalar og kåserte så folk nærast lo seg skakke i den nye kinosalen. Klikk på biletet eller på denne lenka for å høyra programmet.