Nå kjem eldre-reforma:

Eldrereforma

Kjøkken for Rosendalstunet?

Som kjent har Kvinnherad bygd ein ny aldersheim i Rosendal, utan å leggja inn plass for kjøkken. 

 

I samband med eldrereforma "Leve heile livet" som nyss vart lagt fram, kjem det sterke signal om at staten vil syta for tilskotsordningar for å få på plass lokale kjøkken på institusjonar der det ikkje finst, som Rosendalstunet og på heimar der kjøkkenet av ulike grunnar er lagt ned. Dagbladet skriv følgjande om saka:

"Eldreministeren ønsker seg mer fellesskap rundt måltidene og større nærhet mellom dem som lager maten og dem som spiser.
Norge skal nå gjøre som Danmark, ikke lenger satse på store sentralkjøkken, men ha små kjøkken lokalt.
- Jeg lover, om fem år vil mange flere sykehjem ha egne kjøkken. Det skal dufte mat i gangene, sier Michaelsen.
- Vitaminene må ikke bli borte på veien.
Aller helst ønsker hun at kokken selv øser opp suppa for hver og en.
Hun ønsker også at de eldre selv skal være med og lage mat, slik tanken er i de nye demenslandsbyene som innføres i Norge, etter nederlandsk modell. Les heile artikkelen i Dagbladet på denne lenka.