Godt nytt for Kvinnherad:

sykehjemskjøkken_800x460

400 mill. statlege kroner til sjukeheimskjøkken!

Regjeringa kjem til å setja av 100 mill koner kvart år i fire år frametter til etablering og fornying av kjøkken på sjukeheimane. Dette må vera godt nytt for Kvinnherad, der den flunkande nye sjukeheim i Rosendal heilt manglar kjøkken, medan sjukeheimen på Husnes treng ei større ombygging  for å kunna driva etter kok-server metoden. Det er i dag berre Halsnøytunet som kan driva middagsproduksjon som kok-server, men kjøkkenet på denne institusjonen er nedslitt og treng kraftig til fornying og opprusting av utstyret, som etter kvart er gammalt og nedslitt.

Eldreminister Sylvi Listhaug (Frp) håper flere sykehjemskjøkken vil gi eldre bedre matlyst. Hun setter av 100 millioner statlige kroner i året til å bygge dem. Med tilskuddsordningen kan kommuner bygge eller pusse opp kjøkken på sykehjem og eldreboliger som alt er i drift, og sende over halve regningen til staten.

Les meir på Sykepleien.no

Gå til Dill sine facebook-sider.