Eit landemerke forsvinn

Det er eit landemerke som forsvinn når den gamle kraftstasjonen i Matre vert riven.  Les meir i Grenda.